Veilig werken als tweede natuur

Veiligheid, veilig werken, gezondheid, het zijn geen loze kreten bij Biesmans Afbouw. “Het is ons ernst met veilig werken en de gezondheid van ons personeel”, zegt Patricia Biesmans-Muller. “Alles begint met veiligheid, daar letten we heel secuur op. Veilig werken behoort iedereen te doen; ik controleer er streng op.”

Bewustwording
Biesmans Afbouw is VCA gecertificeerd. Dat impliceert onder meer dat het personeel uitsluitend werkt met gekeurd gereedschap en zich goed beschermt met persoonlijke beschermingsmiddelen die het bedrijf aan iedere werknemer uitreikt. Denk aan het gebruik van een helm, gehoor- en luchtwegenbescherming en degelijke veiligheidsschoenen. Patricia: “Het gaat om gedrag en bewustwording en daar zijn we als team iedere dag mee bezig. Als directie willen we dat onze medewerkers écht geloven in veilig werken. Dat het een tweede natuur wordt en dat de jongens elkaar op thema’s als veiligheid en gezondheid ook scherp houden, dat ze elkaar aan durven en willen spreken. Dat is iedere dag ons doel.”

Controleren
Daarom ook dat Patricia op de meest onverwachte momenten op werkplekken opduikt en inspectie komt houden. “Ja, zo mag je dat gerust noemen. We kunnen wel allemaal regels bedenken en op papier zetten, het gaat erom of ze in de praktijk worden toegepast. Van tijd tot tijd ga ik op de bouw gewoon controleren. Dat is misschien niet altijd even leuk, maar het is part of the job. Wij staan niet toe dat er onveilig wordt gewerkt, dat is een eis die we aan onze medewerkers stellen. Daar is geen discussie over mogelijk.”

William: “Hoe fijn is het niet als je weet dat er veilig en netjes op de bouw wordt gewerkt. Dat je collega’s jouw veiligheid in acht nemen en dat mensen elkaar onderling corrigeren als het nodig is. Uiteraard begint veilig werken bij ieder persoonlijk. We letten er altijd op, tot vervelens toe.”

Laatste Referenties artikelZuyderland Medisch Centrum te Heerlen

Laatste Referenties artikelLumière Cinema te Maastricht