MVO vanuit maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Biesmans Afbouw. Patricia Biesmans-Muller: “We denken na over de toekomst van onze planeet, natuurlijk. Het behoort tot onze vanzelfsprekende plicht om de planeet zo schoon mogelijk door te geven aan onze kinderen.”
Afvalscheiding is derhalve belangrijk. “We scheiden heel bewust oud papier en plastic afval”, zegt Patricia. “Dit soort afval is uitstekend geschikt om in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Daarmee helpen we het milieu en besparen we energie. Op kantoor is het streven om zoveel mogelijk papierwerk te digitaliseren. Dan hoeven er weer minder bomen te worden gekapt.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Ook aan de P van People wordt bij Biesmans Afbouw invulling gegeven. Zo hebben alle medewerkers een persoonlijke EHBO-kist. Patricia: “Daarbij hebben we heel bewust gekozen voor ‘deBesteEHBOdoos’. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die werken bij sociale werkplaatsen zorgen ervoor dat deze EHBO-dozen compleet blijven. Jaarlijks komen ze dat hier controleren. Dat is belangrijk werk, want het gaat immers om de gezondheid van onze medewerkers. Oud verbandmateriaal schenkt ‘deBesteEHBOdoos’ aan projecten in Azië, Afrika en Oost-Europa.”

Patricia en William verwachten dat MVO steeds meer betekenis zal krijgen in het bedrijf. “We vinden het gewoon hartstikke belangrijk en willen waar we kunnen onze maatschappelijke betrokkenheid tonen.”

Laatste Referenties artikelRenovatie 144 woningen Malberg te Maastricht

Laatste Referenties artikelDe Oude Pastorie te Beek